Namen in cilji

Namen

• Ljudem s težavami v duševnem zdravju pomagati pri osebni izpopolnitvi ter iskanju možnosti za zaposlitev, usposabljanje in druge pomembne dejavnosti.
• Višanje števila usposobljenega osebja za zagotavljanje storitev psihosocialne rehabilitacije v skupnosti.
• Širjenje in izkoriščanje metod psihosocialne rehabilitacije v skupnosti ter usposabljanja v Evropi.
• Večanje osveščenosti o specifičnih izobraževalnih in socialnih izzivih, s katerimi se srečujejo odrasli z duševnimi težavami.

Cilji

• Priprava analize potreb glede psihosocialne rehabilitacije v skupnosti po izbranih državah.
• Razvoj programa EMPAD za usposabljanje osebja za izobraževanje odraslih in drugih strokovnjakov, ki delajo z duševno bolnimi osebami.
• Pripraviti gradivo za usposabljanje za tečaje EMPAD.
• Objaviti spletno gradivo za usposabljanje za izobraževanje na daljavo, ki bo dostopno vsem.
• Organizirati dva pilotna tečaja usposabljanja EMPAD in dva tečaja praktičnega usposabljanja EMPAD.
• Olajšati nove programe usposabljanja v skupnostih na območjih, kjer tovrstni programi še ne obstajajo.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia