Ciljne skupine

• Strokovnjaki, vključeni v izobraževanje odraslih, in drugi odrasli, ki so aktivno vključeni v delo z osebami s težavami v duševnem zdravju.
• Odrasli, s težavami v duševnem zdravju.
• Politiki, odgovorne osebe za sprejemanje odločitev in javni uslužbenci v družbenem, zdravstvenem ter izobraževalnem sektorju, udeleženci drugih evropskih projektov in omrežij, družinski člani in sorodniki oseb s težavami v duševnem zdravju.

Empad - Target groupsOsebje, ki je vključeno v delo z osebami s težavami v duševnem zdravju, v splošnem še ni seznanjeno z zasnovo storitev rehabilitacije v skupnosti. Ovira, s katero se najpogosteje srečujemo pri razvoju sistemov nege v skupnosti, je pomanjkanje ustrezno usposobljenega osebja. Osebe, ki bi lahko uporabljale te metode, so psihologi, psihiatri, socialni delavci, delovni inštruktorji, učitelji, inštruktorji za usposabljanje odraslih, svetovalci za izobraževanje nevladnih organizacij (NGO) in organizacije za izobraževanje odraslih.

Druga ciljna skupina vključuje osebe s težavami v duševnem zdravju, ki se bodo udeležile dejavnosti v okviru projekta kot strokovnjaki, ki so svoje znanje pridobili zgolj na osnovi izkušenj. Sodelovale bodo pri razvijanju učnih ur usposabljanja EMPAD in bodo hkrati delovale v okviru skupine za usposabljanje. Nadalje bo z rezultati projekta seznanjen širši krog uporabnikov storitve.

Tretja ciljna skupina vključuje interesne skupine: politike, odgovorne osebe za sprejemanje odločitev, ponudnike izobraževanja za odrasle ter udeleženci drugih projektov in omrežij, ki lahko zagotavljajo podporo storitvam v okviru skupnosti na krajevni, državni in mednarodni ravni.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia