Projekt EMPAD za leta 2010–2012

Cilj projekta EMPAD je ustvariti nov program za usposabljanje osebja za izobraževanje odraslih in drugih strokovnjakov, ki delajo z duševno bolnimi. Usposabljanje v okviru programa EMPAD usmerja storitve psihosocialne rehabilitacije v skupnosti ter zlasti metodo z dnevnimi centri, ki temelji na rehabilitaciji, možnosti za učenje in vključitvi duševno bolnih oseb na trg delovne sile.

Program usposabljanja EMPAD bo prvič izvajan v okviru projekta, končno usposabljanje pa bo evropskim uporabnikom na voljo prek podatkovne zbirke za nadaljnje usposabljanje »Comenius Grundtvig«. V okviru projekta bo objavljeno gradivo za usposabljanje in spletno gradivo za izobraževanje na daljavo. Odrasli, s težavami v duševnem zdravju, sodelujejo pri razvoju in uvajanja projekta kot strokovnjaki, ki so svoje znanje pridobili na osnovi izkušenj.

Projekt EMPAD spodbuja kakovost psihosocialnih rehabilitacijskih storitev v skupnosti z zagotavljanjem novih možnosti usposabljanja za strokovnjake. Ta projekt bo dolgoročno olajšal nove programe psihosocialne rehabilitacije v skupnostih in usposabljanje odraslih z duševnimi boleznimi na področjih, kjer teh možnosti v preteklosti ni bilo na voljo. Večje število programov psihosocialne rehabilitacije v skupnosti bo ogroženim osebam omogočilo vključitev v vseživljenjsko izobraževanje in družbo.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia