Partnerji

Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos)
Center za psihosocialno rehabilitacijo PARITÄTISCHEN z Bavarske, Nemčija
Dnevni center Helsingin Klubitalot v Helsinkih na Finskem
De Waterheuvel, Amsterdam, Nizozemska
Zavod Papilot iz Ljubljane, Slovenija
Fountain House iz Stockholma, Švedska
Fundacija Estuar iz Romunije
Fundacija UZTAI iz Španije
Zavod RUJ – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo iz Slovenije
Mednarodni center za razvoj dnevnih centrov iz Združenih držav Amerike

EMPAD Group

- arrow up

Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo
(Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos)

Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo je raziskovalni in razvojni inštitut, ki deluje pod okriljem finskega Ministrstva za zdravstvo in socialno skrbstvo. Začel je delovati 1. januarja 2009 po združitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega centra za zdravstvo in socialno skrbstvo.

Funkcije Finskega nacionalnega inštituta za zdravstvo in socialno skrbstvo so naslednje:
• spodbujanje socialnega varstva in zdravja prebivalstva;
• preprečevanje bolezni in socialnih težav;
• razvoj socialnih in zdravstvenih storitev.

Finski nacionalni inštitut za zdravstvo in socialno skrbstvo poskuša dosegati in izvajati cilje s pomočjo raziskav, razvojnih dejavnosti, uradnih ukrepov, uporabe informacij in mednarodnega sodelovanja. V okviru svojih pristojnosti statističnega urada za zdravstvo in socialno skrbstvo tudi vzdržuje ter spodbuja uporabo kakovostnega znanja s področja zdravstvene in socialne oskrbe. Igra tudi pomembno mednarodno vlogo pri posredovanju državnih interesov in prispevanju h globalnim politikam.

- arrow up

Center za psihosocialno rehabilitacijo PARITÄTISCHEN z Bavarske, Nemčija

Clubhaus Schwalbennest in Clubhaus München Giesing

Dva «club house« centra v Münchnu sta del centra za psihosocialno rehabilitacijo, ki pripada veliki nemški organizaciji za socialno skrbstvo PARITÄTISCHE z Bavarske. V okviru dnevnega centra poleg dveh društev deluje tudi dokaj obširen terapevtski program za hospitalizirane bolnike ter programa bivalnih enot in stanovanjskih skupnosti. Dnevni center Clubhaus Schwalbennest je bil ustanovljen leta 1986. Pet zaposlenih usklajuje dnevne dejavnosti približno 80 članov, ki se redno udeležujejo dejavnosti v dveh enotah: kuhinji in pisarni. Dnevni center je odobril Mednarodni center za razvoj dnevnih centrov in ima potrebne izkušnje pri zagotavljanju podpore svojim članom pri vračanju v delovno okolje.

Center Clubhaus München Giesing (bivši center Clubhaus Lichtblick) je bil ustanovljen leta 1995. Trije zaposleni in približno 60 članov opravljajo kuhinjska, gospodinjska in pisarniška dela. Oba dnevna centra imata veliko izkušenj pri zagotavljanju podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, , dnevno pa ju obišče veliko lokalnih skupin, posameznikov in turistov.

- arrow up

Dnevni center Helsingin Klubitalot v Helsinkih na Finskem

Dnevni center v Helsinkih je bil ustanovljen leta 1997. Njegov glavni cilj je prek rehabilitacijskega modela z »club house« centrom zagotavljati podporo osebam s težavami v duševnem zdravju pri ponovni zaposlitvi ali nadaljevanju izobraževanja ter pri razvoju njihovih socialnih spretnosti. Vsem rehabilitiranim osebam s težavami v duševnem zdravju (članom dnevnega centra) poleg tega zagotavlja možnosti za vseživljenjsko učenje. Metode psihosocialne rehabilitacije so dnevni delovni program, podporno izobraževanje in podporno zaposlovanje. »Club house« center v Helsinkih je del Finske zveze dnevnih centrov ali Mednarodnega centra za razvoj »Club house« centrov. Njihov proračun za leto 2010 je znašal 667.182 evrov z devetimi zaposlenimi za polni delovni čas in 950 člani. Povprečno ga dnevno obišče 75 članov.

Mednarodni center za razvoj «club house« centrov je »club house« centru v Helsinkih podelil najvišji standard kakovosti (z veljavnostjo treh let). »Club house« v Helsinkih je eden od desetih središč za usposabljanje na svetu, ki ponujajo usposabljanje sodelavcev drugih »club house« centrih po svetu. Cilj usposabljanja sodelavcev je višanje kakovosti dela v okviru »club house« centrov.

- arrow up

De Waterheuvel, Amsterdam, Nizozemska

Cilj tega centra je osebam s težavami v duševnem zdravju, zagotavljati prostor za preživljanje časa in njihovo ponovno vključitev v družbo. Obiskovalcem centra De Waterheuvel želijo zagotoviti, da na osnovi pozitivnih spodbud v okviru skupnosti dosežejo čim več. Spodbude se kažejo zlasti v aktivnem osredotočanju na pozitivne sposobnosti članov. De Waterheuvel je zasnovan kot dnevni center. Temelji na članstvu oseb, ki jim osebje zagotavlja aktivno podporo pri vključevanju v vsakodnevne dejavnosti: zaposlitev, rekreacija in bivanje. Sodelovanje v različnih dejavnosti je povsem prostovoljno. Center De Waterheuvel je bil ustanovljen leta 1986, dnevno pa ga obišče približno 50 oseb.

Dejavnosti:
• Dnevni program za učenje spretnosti in spodbujanje članov k sodelovanju v dejavnostih skupnosti zunaj dnevnega centra.
• Gostinske storitve: jedilnica www.eetwinkeldeburen.nl in zagotavljanje gostinskih storitev dvema podjetjema.
• Telefonska linija in spletna klepetalnica za samopomoč osebam s težavami v duševnem zdravju www.warmline.nl
• Storitev za odpravljanje manjših tehničnih težav v gospodinjstvu
www.homeserviceamsterdam.nl

- arrow up

Zavod Papilot iz Ljubljane, Slovenija

Zavod Papilot je bil ustanovljen leta 1995 kot odziv na spremembe v Sloveniji med osamosvojitvijo. Zavod je razdeljen na štiri enote, v njem pa deluje veliko različnih strokovnjakov: psihologi, socialni delavci, socialnih pedagogi, delovni terapevti, ekonomisti in zdravstveni strokovnjaki. Za izboljšanje življenja in za razvoj kakovostnega življenja prek dejavnosti uporabljamo holistični pristop s poudarkom na vključitvi v družbo. Glavne dejavnosti centra se osredotočajo na izobraževanje, usposabljanje in svetovanje brezposelnim ter drugim ogroženim skupinam. Cilj njihovih storitev in dejavnosti je zagotavljati kakovostno podporo ogroženim skupinam ter jim omogočati uspešno ponovno vključitev v družbo.

Programi zavoda Papilot so:
• Zaposlitvena rehabilitacija
• Programi aktivne politike zaposlovanja
• Programi socialne vključenosti
• Centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
• Dnevni center za starejše občane
• Programi usposabljanja in izobraževanja
• Državni in mednarodni projekti

- arrow up

Fountain House iz Stockholma, Švedska

V centru Fountain House zagotavljajo rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem zdravju prek zagotavljanja možnosti za življenje, delo in izobraževanje, te osebe pa s svojimi sposobnostmi prav tako prispevajo k podporni skupnosti, ki deluje že od leta 1980. Slednje se izvaja prek razvoja inovativnih metod, raziskav in posredovanja znanja drugim osebam. Njihov cilj je članom zagotavljati visoko kakovost življenja, stalne izboljšave in popolno odpravo predsodkov proti osebam s težavami v duševnem zdravju. Njihov uspeh je odvisen od zmožnosti za vzpostavljanje partnerstva med člani, osebjem, člani odbora, partnerskimi podjetji, ponudniki zdravstvenih storitev in širšo skupnostjo.

Dejavnosti na državni ravni:
• Član Švedske zveze »club house« centrov
• Predavanja na policijski akademiji in druge družbene funkcije
• Lastna radijska oddaja

Dejavnosti na mednarodni ravni:
• Gostitelj 16. Mednarodne konference »club house« centrov, ki bo junija/julija 2011
• Evropsko partnerstvo za razvoj »club house« centrov (EPCD)
• Mednarodni center za razvoj »club house« centrov (ICCD)

- arrow up

Fundacija Estuar iz Romunije

Fundacija Estuar je bila ustanovljena leta 1993 in v okviru več dnevnih centrov zagotavlja storitve za duševno zdravje: dva v Bukarešti ter po eden v Cluju, Ploiesti in Giurgiu, ter prek dveh poslovalnic: po eni v Botosani in Constanti. Razvili so tudi projekt podpornega bivanja v Bukarešti, ki je bil prvi tovrstni projekt v Romuniji na področju duševnega zdravja in traja že sedemnajsto leto. Socialno pomoč nudi kar 350 upravičencem. Njihove ciljne skupine so: uporabniki storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju, njihove družine in strokovnjaki s področja duševnega zdravja. V fundaciji Estuar izvajajo več projektov: financiranje storitev socialnega varstva v okviru dnevnih centrov po vsej državi, financiranje nastanitve 12 duševno bolnim osebam, financiranje zaščitenih delovnih mest za duševno bolne in uvajanje programov podpornega bivanja za osebe s težavami v duševnem zdravju v Bukarešti. Fundacija Estuar je članica Evropske organizacije za duševno zdravje in Mreže za boj proti revščini (RENASIS). Leta 2010 so pričeli izvajati 13 projektov (po enega s področja podpornega bivanja, osveščanja, prostovoljnega dela, vključitve v družbo, seznanitve s tematiko duševnega zdravja, partnerstva za svetovanje materam ter sedem projektov socialnega varstva s področja duševnega zdravja).

- arrow up

Fundacija UZTAI iz Španije

Poslanstvo fundacije UZTAI je služiti splošni koristi oseb s težavami v duševnem zdravju, , zlasti tistih oseb, ki zaradi kritičnih bolezni trpijo že dalj časa, invalide in socialno izključene ali kako drugače diskriminirane. Njihovo poslanstvo vključuje tudi razvoj in pripravo raziskav.

Specifični cilji in dejavnosti:
1) Za izvajanje raziskav in projektov glede uresničljivosti sanitarnih in socialnih virov za skupno bivanje oseb s težavami v duševnem zdravju, invalidov in drugih oseb, izključenih iz družbe.
2) Razvoj programov in projektov za spodbujanje duševnega zdravja (na lokalni in mednarodni ravni).
3) Boj proti diskriminaciji oseb s težavami v duševnem zdravju in varovanje njihovih človekovih pravic.
4) Zagotavljanje solidarnostne pomoči državam v razvoju in sodelovanje na specifičnih področjih ciljev.
5) Delovanje na področju preprečevanja vzrokov za nastanek duševnih bolezni in njihovega kroničnega stanja ter predsodkov, diskriminacije in socialne izključenosti.

- arrow up

Zavod RUJ – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo iz Slovenije

Center je bil ustanovljen kot odgovor na potrebe brezposelnih invalidov, ki iščejo zaposlitev v okviru svojih zmožnosti. Glavni namen centra je prispevati k učinkovitemu (ponovnemu) vključevanju invalidov na trg dela.

Glavne dejavnosti:
Zaposlitvena rehabilitacija, ki temelji na multidisciplinarnem timskem pristopu, aktivnem vključevanju in izboljšanju splošnega položaja invalidov.

Dejavnosti:
• Motivacija za delo in vključitev v družbo
• Ocenjevanje delovnih zmožnosti
• Razvijanje socialnih spretnosti
• Poklicno usmerjanje
• Usposabljanje za delo
• Analiza in prilagajanje delovnega prostora
• Svetovanje in pomoč pri iskanju dela
• Spremljanje

V okviru Zavoda RUJ je bil ustanovljen Zaposlitveni center Ruj, v katerega je vključenih 16 oseb s 30- do 70-odstotno delovno sposobnostjo.

Program socialnega vključevanja oseb z manj kot 30-odstotno delovno sposobnostjo.
Cilj: motiviranje oseb za pridobivanje delovnih in socialnih spretnosti, mreženje ter razširjanje in zagotavljanje pogojev za vključitev v družbo. V program je bilo v Zavodu RUJ vključenih 12 oseb.

- arrow up

Mednarodni center za razvoj dnevnih centrov iz Združenih držav Amerike

Center ICCD, ki je bil ustanovljen leta 1994, je neprofitna in nevladna mednarodna organizacija. Center ICCD deluje kot globalni vir za vse skupnosti, ki iščejo rešitve za osebe s težavami v duševnem zdravju. Skupnostim po svetu zagotavlja pomoč pri ustanavljanju »club house« centrov, , ki duševno bolnim ljudem dajejo upanje in zagotavljajo možnosti, da v celoti izkoristijo svoj potencial. »club house« centri ICCD temeljijo na prepričanju, da mora rehabilitacija resnih duševnih bolezni vključevati celotno osebo v skupnosti, ki je polna življenja in posluha za drugačnost. Takšnih centrov je danes po svetu že 300. Skupnost. »club house« centrov ICCD zagotavlja spoštovanje, upanje, vzajemnost in neskončne možnosti za prijateljstvo, nastanitev, izobraževanje, zdravstveno varstvo in zaposlitev, kot v njih uživajo tudi drugi.

Center ICCD spodbuja razvoj in krepitev pomena . »club house« centrov v skupnostih, nadzira in lajša pripravo ter razvoj mednarodnih standardov za dnevne centre, poenostavlja in zagotavlja kakovost usposabljanja, svetovanja, obvladovanja kakovosti, certificiranja, raziskovanja ter zavzemanja za . »club house« centre kot del psihosocialnih storitev v okviru skupnosti. Center ICCD zagotavlja učinkovito globalno posredovanje in širjenje pomembnih raziskav in informacij o modelu »club house« centrov, organizacijam ali skupinam ljudi, ki želijo ustanoviti . »club house« center ali pa izpopolnjujejo delovanje že obstoječega centra. Center ICCD prireja globalne mednarodne seminarje o »club house« centrih, naslednji pa bo leta 2011 na Švedskem. 

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia