Resultat

• EMPAD-fortbildningsprogrammet
• Två pilotkurser i EMPAD-fortbildning 2011
• Två EMPAD-fortbildningskurser 2012
• Kursmaterial för EMPAD-fortbildning
• Behovsanalysrapport om gemenskapsbaserad rehabilitering i Europa
• Projektets webbplats
• Sju nationella seminarier och tre workshoppar
• En avslutande konferens
• Beskrivning av god praxis enligt EMPAD

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia