MĂ„lgrupper

‱ Vuxenutbildning och andra som yrkesmĂ€ssigt arbetar med mĂ€nniskor som lider av mental ohĂ€lsa
‱ Vuxna med erfarenhet av mental ohĂ€lsa
‱ Politiker, beslutsfattare och offentliga befattningshavare inom social-, hĂ€lso- och utbildningssektorn; andra EU-projekt och nĂ€tverk; familjemedlemmar och slĂ€ktingar till vuxna som lider av mental ohĂ€lsa

Empad - Target groupsKonceptet med tjÀnster för gemenskapsbaserad rehabilitering Àr Ànnu inte bekant för personal som arbetar med mÀnniskor som lider av mental ohÀlsa. En vanlig barriÀr vid utveckling av gemenskapsbaserade vÄrdsystem Àr bristen pÄ lÀmpligt utbildad personal. TÀnkbar personal som skulle kunna anvÀnda dessa metoder Àr psykologer, psykiatriker, socialarbetare, jobbcoacher, lÀrare, vuxenutbildare samt studierÄdgivare som arbetar för icke-statliga organisationer (NGO) och utbildningsinstitut.

Den andra mÄlgruppen omfattar mÀnniskor som lider av mental ohÀlsa, som kan delta i projektaktiviteterna i egenskap av "experter genom erfarenhet". De kommer att delta i utvecklingen av EMPAD-fortbildningssessioner och ocksÄ utgöra delar av fortbildningsteam. Dessutom kommer en vidare grupp av anvÀndare av tjÀnsterna att informeras om projektresultaten.

Den tredje gruppen Àr de berörda parterna: politiker, beslutsfattare, tillhandahÄllare av vuxenutbildning samt andra projekt och nÀtverk som kan stödja utvecklingen av gemenskapsbaserade tjÀnster pÄ lokal, nationell och internationell nivÄ.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia