EMPAD-projektet 2010–2012

Målet för EMPAD-projektet är att skapa ett nytt fortbildningsprogram för personal verksamma inom området vuxnas lärande och andra som yrkesmässigt arbetar med människor som lider av mental ohälsa. EMPAD-fortbildningen ger en orientering av tjänster för gemenskapsbaserad rehabilitering (CBR) och i synnerhet Klubbhusmetoden, med tyngdpunkten på rehabilitering, utbildningstillfällen och integrering på arbetsmarknaden av personer som lider av mental ohälsa.

EMPAD-fortbildningsprogrammet kommer att testas under projektets gång och den slutgiltiga fortbildningsprodukten kommer att erbjudas den europeiska målgruppen via utbildningsdatabasen Comenius-Grundtvig. Projektet kommer att publicera fortbildningsmaterial för kurser och erbjuda öppet webbaserat material för distansundervisning. Vuxna med erfarenhet av mental ohälsa kommer att delta i utvecklingen och implementeringen av projektet, som "experter genom erfarenhet".

EMPAD-projektet främjar kvaliteten på tjänster för gemenskapsbaserad rehabilitering, genom att erbjuda nya typer av fortbildningstillfällen för specialister. Långsiktigt kommer projektet att underlätta för nya CBR-program och fortbildningsmöjligheter för vuxna som lider av mental ohälsa, inom områden där liknande möjligheter ännu inte finns tillgängliga. Ett ökat antal CBR-program kommer att öppna nya tillfällen för medborgare i underläge att delta i livslångt lärande och inkluderas i samhället.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia