Scopuri şi obiective

Scopuri:

• Ajutarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală să se împlinească în plan personal şi să aibă acces la locuri de muncă, instruire, precum şi la alte activităţi utile;
• Promovarea unui număr de persoane calificate în domeniul serviciilor de reabilitare bazate pe comunitate;
• Diseminarea şi exploatarea în Europa a reabilitării şi metodelor de instruire bazate pe comunitate;
• Conştientizarea cerinţelor educaţionale şi sociale specifice adulţilor cu probleme psihologice.
 

Obiective:

• În ţările selectate, realizarea unei analize a nevoilor în ceea ce priveşte reabilitarea bazată pe comunitate;
• Crearea programului de instruire EMPAD pentru personalul care se ocupă cu educaţia adulţilor şi pentru ceilalţi profesionişti care lucrează efectiv cu persoane afectate de probleme de sănătate mintală;
• Crearea materialelor de instruire pentru cursurile EMPAD;
• Publicarea gratuită pe Web a materialelor de instruire pentru învăţământul la distanţă;
• Organizarea a două cursuri-pilot de instruire EMPAD şi a două cursuri EMPAD de instruire la locul de muncă;
• Facilitarea noilor programe de instruire bazată pe comunitate în zonele în care nu există încă programe similare

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia