Grupuri ţintă

• Persoanele care se ocupă de educaţia adulţilor şi alţi profesionişti care lucrează efectiv cu persoane care suferă de boli mintale;
• Adulţii care suferă de boli mintale;
• Oameni politici, organele de decizie şi funcţionarii publici din sectorul social, al sănătăţii şi al educaţiei; alte proiecte şi reţele din UE; membrii familiilor şi rudele adulţilor care suferă de boli mintale.

Empad - Target groupsConceptul de servicii de reabilitare bazate pe comunitate nu le este încă familiar celor care lucrează cu persoanele care suferă de boli mintale. Una dintre barierele care stau deseori în calea dezvoltării sistemelor de îngrijire bazate pe comunitate este lipsa de personal cu calificare adecvată. Personalul potenţial care ar putea folosi aceste metode este format din psihologi, psihiatri, lucrători sociali, consilieri de orientare profesională, profesori, instructori pentru educaţia adulţilor şi consilieri educaţionali din cadrul organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi instituţiilor pentru educaţia adulţilor.

Al doilea grup avut în vedere este format din persoanele cu probleme de sănătate mintală care vor participa la activităţile proiectului, ca "experţi prin dreptul conferit de experienţă". Aceştia vor participa la sesiunile de training EMPAD şi, totodată, vor face parte din echipele de instruire. În plus, publicul mai larg format din beneficiarii acestor servicii va fi informat despre rezultatele proiectului.

Al treilea grup ţintă este cel al factorilor interesaţi: politicieni, factori de decizie, furnizori de servicii educative pentru adulţi, alte proiecte şi reţele care pot susţine dezvoltarea serviciilor bazate pe comunitate la nivel local, naţional şi internaţional.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia