Parteneri

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Institutul Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare, Finlanda
Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN din Bayern, Germania
Helsingin Klubitalot – Clubhouse-urile din Helsinki, Finlanda
De Waterheuvel, Amsterdam, Olanda
Papilot, zavod, Liubliana, Slovenia
Fountain House Stockholm, Suedia
Fundaţia Estuar, România
Fundaţia UZTAI Fundazioa, Spania
Zavod RUJ – Institutul pentru educaţie, calificare şi reabilitare, Slovenia
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Clubhouse, Statele Unite ale Americii

EMPAD Group

- arrow up

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Institutul Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare, Finlanda

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), "Institutul Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare", este un institut de cercetare şi dezvoltare patronat de Ministerul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii din Finlanda. THL a început să funcţioneze pe 1 ianuarie 2009, după fuziunea dintre Institutul Naţional de Sănătate Publică (KTL) şi Centrul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare a Bunăstării şi a Sănătăţii (STAKES).

Funcţiile THL:
• Promovarea bunăstării şi sănătăţii populaţiei;
• Prevenirea bolilor şi a problemelor sociale;
• Dezvoltarea serviciilor sociale şi de sănătate.

THL îşi urmăreşte şi îndeplineşte obiectivele prin cercetare, activităţi de dezvoltare şi acţiuni oficiale, bazându-se atât pe informaţii, cât şi pe cooperarea internaţională. În calitatea sa de autoritate statistică de reglementare pentru sănătate şi bunăstare, THL întreţine şi promovează folosirea unei baze de cunoştinţe solide în acest domeniu. Pe plan internaţional, THL joacă un rol activ în promovarea intereselor naţionale, contribuind totodată şi la politicile globale.

- arrow up

Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN din Bayern, Germania

Clubhaus Schwalbennest şi Clubhaus München Giesing

Cele două Clubhouse din München fac parte din Centrul de Psihiatrie Socială ce aparţine unei importante organizaţii de asistenţă socială din Germania, numite "Der PARITÄTISCHE in Bayern". În afară de cele două cluburi, centrul desfăşoară un program terapeutic de anvergură pentru bolnavii spitalizaţi, un program de apartamente în comun şi un program de sprijinire la domicilu. Clubhaus Schwalbennest a fost fondat în 1986. Cinci membri ai personalului coordonează zilele organizate pe baza unui program de muncă pentru aproximativ 80 de membri care participă regulat în cadrul a două unităţi: bucătărie şi birou. Acest Clubhouse este certificat de ICCD şi are expertiză specifică în sprijinirea membrilor săi în vederea revenirii la muncă.

Clubhaus München Giesing (fostul Clubhaus Lichtblick) a fost fondat în 1995. Trei membri ai personalului şi aproximativ 60 de membri lucrează în bucătărie şi desfăşoară activităţi gospodăreşti şi de birou. Ambele Clubhouse au multă experienţă în sprijinirea persoanelor cu un istoric de probleme de sănătate mintală şi sunt frecvent vizitate atât de către grupuri şi persoane individuale locale, cât şi de către vizitatori străini.

- arrow up

Helsingin Klubitalot – Clubhouse-urile din Helsinki, Finlanda

Helsingin Klubitalot ry a fost fondat în 1997. Scopul său principal este sprijinirea persoanelor cu boli mintale în vederea reocupării, precum şi educarea şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale ale acestora prin intermediul modelului de reabilitare Clubhouse. Tuturor persoanelor cu boli mintale care participă la programele de reabilitate (membrilor clubului) li se oferă posibilităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii. Metodele de reabilitare psihologică sunt Ziua ordonată în funcţie de muncă, Sprijinirea educaţiei şi Sprijinirea ocupării. Helsingin Klubitalo face parte din Coaliţia Clubhouse din Finlanda şi din Centrul internaţional pentru dezvoltarea Clubhouse (ICCD). Bugetul operaţional pentru anul 2010 este de 667.182 €, cu 9 membri ai personalului angajaţi cu normă întreagă şi 950 de membri. Numărul mediu de participanţi este de 75 membri pe zi.

Helsinki Clubhouse asigură cel mai înalt standard de calitate (certificat pe 3 ani), conform ICCD. Helsingin Klubitalo este una dintre cele 10 Baze de instruire din lume, care asigură instruirea colegială pentru celelalte Clubhouse din întreaga lume. Scopul instruirii colegiale este promovarea calităţii muncii în cadrul Clubhouse.

- arrow up

De Waterheuvel, Amsterdam, Olanda

Scopul este de a oferi un loc de trai şi un loc de (re)integrare în societate persoanelor care suferă de boli mintale. Abordarea persoanelor care frecventează De Waterheuvel constă în exploatarea la maximum a stimulului pozitiv de a face parte dintr-o comunitate. Persoanele sunt stimulate prin apelarea constantă la părţile sănătoase ale participanţilor. Structura De Waterheuvel este cea a unui club. Cei care devin membri primesc sprijin activ din partea personalului în vederea participării la activităţile normale: găsirea unui loc de muncă, activităţi recreaţionale, găzduire. Participarea la activităţi este 100% voluntară. De Waterheuvel a fost fondat în 1986 şi este frecventat, în medie, de 50 de persoane pe zi.

Activităţi:
• Un program de zi pentru deprinderea abilităţilor şi stimularea membrilor în vederea participării acestora la activităţile comune din afara clubului;
• Activităţi de catering: o sală de mese (www.eetwinkeldeburen.nl) şi catering pentru 2 companii;
• Un serviciu de autoajutorare prin telefon şi conversaţii pentru persoanele cu boli mintale (www.warmline.nl);
• Un serviciu pentru persoanele care întâmpină mici probleme tehnice acasă
(www.homeserviceamsterdam.nl).

- arrow up

Papilot, zavod, Liubliana, Slovenia

Papilot a fost fondată în 1995 ca răspuns la schimbările survenite în Slovenia pe fondul obţinerii independenţei. Avem 4 unităţi şi un număr mare de profesionişti diverşi: psihologi, asistenţi sociali, pedagogi sociali, terapeuţi ocupaţionali, economişti şi personal medical calificat. În vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării calităţii vieţii, activitatea noastră se bazează pe o abordare holistică cu accent pe promovarea includerii sociale. Principalele noastre activităţi sunt axate pe educaţie, instruire şi îndrumare pentru persoanele fără loc de muncă şi alte grupuri de persoane vulnerabile. Scopul serviciilor şi activităţilor noastre este asigurarea unei prestaţii de calitate în beneficiul grupurilor de persoane vulnerabile şi favorizarea reintegrării acestora în societatea.

• Vocaţional/ocupaţional;
• Programe pentru politica de ocupare activă;
• Programe de includere socială;
• Centru de asistenţă pentru victimele actelor infracţionale;
• Centru de zi pentru persoanele în vârstă;
• Programe pentru aptitudinile sociale şi alte programe educaţionale şi de instruire;
• Proiecte naţionale şi internaţionale.

- arrow up

Fountain House Stockholm, Suedia

Din 1980, Fountain House este dedicat recuperării bărbaţilor şi femeilor care suferă de boli mintale, asigurând pentru membrii noştri ocazii de a trăi, a munci şi a învăţa în timp ce contribuie cu talentele lor la o comunitate de ajutor reciproc. Realizăm aceasta prin dezvoltarea unor tehnici inovatoare, prin cercetare şi prin împărtăşirea cunoştinţelor noastre. Scopul nostru este asigurarea unei calităţi superioare a vieţii pentru toţi membrii, îmbunătăţirea continuă şi, în final, eliminarea stigmatului asociat celor care suferă de boli mintale. Succesul depinde de capacitatea noastră de a inspira parteneriate între membri, personal, membrii consiliului director, partenerii generali, serviciile de asistenţă medicală şi comunitatea în ansamblu.

Activităţi naţionale:
• Membru al coaliţiei cluburilor suedeze;
• Prelegeri la academia de poliţie şi la alte organisme;
• Propriul program radio.

Activităţi internaţionale:
• Gazda celei de-a 16-a Conferinţe Internaţionale Clubhouse în iunie/iulie 2011;
• EPCD – European Partnership for Clubhouse Development (Parteneriatul european pentru dezvoltarea Clubhouse);
• ICCD – International Center for Clubhouse Development (Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Clubhouse).

- arrow up

Fundaţia Estuar, România

Estuar a fost fondată în 1993 şi oferă servicii legate de sănătatea mintală prin intermediul mai multor centre de zi: 2 în Bucureşti, 1 în Cluj, 1 în Ploieşti şi 1 în Giurgiu şi a 2 filiale: 1 în Botoşani şi 1 in Constanţa. De asemenea, realizăm de 17 ani un proiect de locuinţe protejate în Bucureşti, primul din România în domeniul sănătăţii mintale. Asigurăm servicii sociale pentru peste 350 de beneficiari. Grupurile ţintă sunt: beneficiarii serviciilor de sănătate mintală, familiile acestora şi specialiştii în sănătatea mintală. Estuar implementează mai multe proiecte: susţine serviciile sociale din centrele de zi din toată ţara, asigură o locuinţă pentru 12 beneficiari ai serviciilor de sănătate mintală, susţine locurile de muncă protejate pentru beneficiarii serviciilor de sănătate mintală şi implementează un program de consiliere la domiciliu organizat pentru beneficiarii serviciilor de sănătate mintală din Bucureşti. Estuar face parte din Mental Health Europe şi RENASIS (reţeaua contra sărăciei). În 2010 am implementat 13 proiecte (1 de consiliere la domiciliu, 7 de servicii sociale în domeniul sănătăţii mintale, 1 proiect de conştientizare, 1 proiect de voluntariat, 1 proiect de includere socială, 1 proiect de recunoaştere a bolilor mintale, 1 parteneriat în consilierea mamelor).

- arrow up

Fundaţia UZTAI Fundazioa, Spania

Misiunea "UZTAI" este de a se pune în serviciul interesului general al persoanelor afectate de boli şi dereglări mintale, în special al celor care sunt atinşi de boli grave cu evoluţie pe termen lung, al persoanelor cu handicap şi al celor afectaţi de excluderea socială sau de orice tip de marginalizare, prin elaborarea unor studii şi cercetări.

Scopuri şi activităţi specifice:
1) Realizarea unor studii şi proiecte privind viabilitatea resurselor sanitare şi sociale, a traiului în comun şi a traiului la domiciliu, pentru pacienţii cu boli mintale şi persoanele cu handicap aflate în situaţie de excludere socială;
2) Dezvoltarea unor programe şi proiecte de promovare a sănătăţii mintale (locale şi internaţionale);
3) Promovarea pacienţilor cu boli mintale şi apărarea drepturilor persoanei umane;
4) Realizarea unei acţiuni solidare cu ţările în curs de dezvoltare prin colaborarea în domeniul specific circumscris acestor scopuri;
5) Acţionarea în vederea prevenirii motivelor de apariţie a bolilor mintale şi a cronicizării acestora, precum şi în vederea prevenirii stigmatizării, marginalizării şi excluderii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

- arrow up

Zavod RUJ – Institutul pentru educaţie, calificare şi reabilitare, Slovenia

A fost fondat ca răspuns la nevoile persoanelor cu dizabilităţi fără un loc de muncă, aflate în căutarea unui loc de muncă în acest domeniu. Scopul principal este de a contribui eficient la (re)integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Activităţi principale:
Reabilitarea ocupaţională se bazează pe munca interdisciplinară în echipă, pe participarea activă şi pe punerea în valoare a potenţialului persoanei cu dizabilităţi.

Activităţi:
• Motivarea pentru muncă şi includere socială;
• Evaluarea abilităţilor de muncă;
• Instruirea în vederea folosirii abilităţilor sociale;
• Îndrumare vocaţională;
• Instruirea la locul de muncă;
• Analiza şi adaptarea unui loc de muncă;
• Facilitarea găsirii unui loc de muncă;
• Supervizare.

Ruj a fondat Centrul de Ocupare Protejată, în care sunt incluse 16 persoane cu handicap cu o capacitate de muncă cuprinsă între 30 şi 70%.

Programul de includere socială pentru persoanele cu capacitatea de muncă sub 30%.
Scopul: motivarea în vederea dezvoltării mai multor abilităţi sociale şi de muncă, extinderea reţelei sociale şi dezvoltarea sau crearea condiţiilor pentru includere socială. Ruj desfăşoară programul cu 12 beneficiari.

- arrow up

Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Clubhouse, Statele Unite ale Americii

Fondată în 1994, ICCD este o organizaţie internaţională non-profit şi neguvernamentală. ICCD este o organizaţie-resursă globală pentru comunităţile care creează soluţii destinate persoanelor cu boli mintale. Noi ajutăm comunităţile din întreaga lume să creeze Clubhouse-uri, care sunt centre comunitare ce oferă persoanelor cu boli mintale speranţă şi ocazii de a-şi atinge întregul potenţial. Clubhouse-urile ICCD, acum peste 300 în întreaga lume, se bazează pe ideea că recuperarea în cazul bolilor mintale grave trebuie să implice persoana ca întreg în cadrul unei comunităţi vitale şi sensibile din punct de vedere cultural. Comunitatea ICCD Clubhouse oferă respect, speranţă, mutualitate şi ocazii nelimitate de accesare a aceleiaşi lumi de prietenie, locuinţe, educaţie, îngrijirea sănătăţii şi ocupare ca şi restul societăţii.

ICCD promovează dezvoltarea şi întărirea Clubhouse-urilor bazate pe comunitate; supraveghează şi facilitează crearea şi evoluţia standardelor internaţionale pentru Clubhouse; facilitează şi asigură calitatea instruirii, consultaţiilor, managementului şi certificării, cercetărilor şi activităţilor de advocacy privind Clubhouse-urile, ca parte a serviciilor de asigurare a sănătăţii mintale pe baza comunităţii. ICCD asigură comunicarea şi diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor importante şi a informaţiilor despre modelul Clubhouse în întreaga lume, pentru organizaţiile sau grupurile de persoane care sunt interesate fie de fondarea unui Clubhouse, fie de îmbunătăţirea activităţilor celui existent.
ICCD organizează Seminariile internaţionale Clubhouse globale; următorul va avea loc în 2011 în Suedia.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia