Resultaten

• Het EMPAD-trainingsprogramma
• Twee EMPAD-pilotcursussen 2011
• Twee EMPAD-cursussen 2012
• EMPAD-cursusmateriaal
• Rapport behoeftenanalyse community-based rehabilitation in Europa
• Projectwebsite
• Zeven nationale seminars en drie workshops
• Afsluitende conferentie
• Beschrijving goede praktijken EMPAD

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia