Oogmerken en doelstellingen

Oogmerken

• Het helpen van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen om tot persoonlijke ontplooiing te komen en wegen te vinden naar werk en training en naar andere zinvolle activiteiten
• Het bevorderen van het aantal geschoolde medewerkers bij community-based rehabilitation-diensten
• Het verspreiden en benutten van community-based methodes voor rehabilitatie en training in Europa
• Mensen bewuster maken van de specifieke educatieve en maatschappelijke uitdagingen van volwassenen met psychische problemen.
 

Doelstellingen

• Het opstellen van een behoeftenanalyse voor community-based rehabilitation in geselecteerde landen
• Het creëren van het EMPAD-trainingsprogramma voor stafleden in het volwassenenonderwijs en andere professionals die zich actief bezighouden met mensen met een psychische aandoening
• Het creëren van trainingsmateriaal voor de EMPAD-cursussen
• Het publiceren van webgebaseerd open trainingsmateriaal voor leren op afstand
• Het organiseren van twee EMPAD-pilotcursussen en twee EMPAD-praktijkcursussen
• Het faciliteren van nieuwe community-based trainingsprogramma's op terreinen waar dergelijke programma's nog niet bestaan.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia