Doelgroepen

• Volwassenenonderwijs en andere professionals die zich actief bezighouden met mensen met een psychische aandoening
• Volwassenen die zelf te maken hebben gekregen met een psychische aandoening
• Politici, beleidsmakers en ambtenaren binnen de sociale sector, de gezondheidszorg en
het onderwijs; andere EU-projecten en netwerken; gezins- en familieleden van volwassenen met een psychische aandoening

Empad - Target groupsHet concept van de community-based rehabilitation-diensten is nog geen gemeengoed onder mensen die beroepsmatig werken met geesteszieke mensen. Een obstakel waar men bij de ontwikkeling van community-based zorgsystemen vaak mee te maken krijgt, is een tekort aan personeel met de juiste opleiding. Bij de medewerkers die deze methoden mogelijk zouden kunnen toepassen, gaat het om psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, jobcoaches, onderwijzers, trainers in het volwassenenonderwijs en onderwijsadviseurs bij niet- gouvernementele organisaties (NGO's) en instituten voor volwassenenonderwijs.

Bij de tweede doelgroep gaat het om mensen met een psychische aandoening, die als "ervaringsdeskundigen" deel zullen nemen aan de projectactiviteiten. Zij zullen deelnemen aan de ontwikkeling van EMPAD-trainingen en ook onderdeel zijn van de trainingsteams. Daarnaast zullen de gebruikers van de diensten in bredere zin worden geïnformeerd over de projectresultaten.

Bij de derde doelgroep gaat het om de belanghebbenden: politici, beleidsmakers, aanbieders van volwassenenonderwijs en andere projecten en netwerken die ondersteuning kunnen bieden bij de ontwikkeling van de community-based diensten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia