Tulokset

• EMPAD koulutusohjelma
• Kaksi pilottikurssia 2011
• Kaksi täydennyskoulutuskurssia 2012
• Koulutusmateriaalit
• Raportti yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta ja klubitalotoiminnasta Euroopassa
• Verkkosivut
• Seitsemän projektiseminaaria ja kolme työpajaa
• Päätöskonferenssi

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia