Tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteet

• Edistää mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua työelämään, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin
• Edistää yhteisöpohjaisen kuntoutuksen osaamista henkilöstöä kouluttamalla
• Levittää tietoa yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta ja klubitalotoiminnasta
• Edistää yhteisöpohjaisen kuntoutuksen ja klubitalotoiminnan leviämistä uusille alueille Euroopassa
• Lisätä tietoisuutta mielenterveyskuntoutujien osallisuuden, koulutuksen ja työllisyyden haasteista

Lyhyen tähtäimen tavoitteet

• Tuottaa raportti yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta ja klubitalotoiminnasta Euroopassa
• Suunnitella EMPAD-täydennyskoulutuskurssin sisältö ja ohjelma
• Laatia kurssimateriaalit ja julkaista ne verkossa
• Järjestää kaksi EMPAD pilottikurssia ja kaksi EMPAD täydennyskoulutuskurssia osana eurooppalaista GRUNDTVIG-kurssitoimintaa

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia