EMPAD-projekti 2010-2012

EMPAD-projektin tavoitteena on luoda uusi koulutusohjelma mielenterveysalan ja aikuiskoulutuksen ammattilaisille. EMPAD projektissa kehitetään täydennyskoulutuskurssi, jonka avulla voi tutustua yhteisöpohjaiseen kuntoutukseen (CBR - Community-based rehabilitation) ja erityisesti mielenterveyskuntoutujien klubitalotoimintaan. Klubitalo-toimintamallissa keskeistä on usko toipumiseen ja mahdollisuus saada tukea sekä koulutukseen että työllistymiseen.

EMPAD-projektin täydennyskoulutuskurssi pilotoidaan projektin aikana. Valmis kurssikokonaisuus liitetään osaksi Grundtvig-ohjelman eurooppalaista kurssitarjontaa. EMPAD-kurssia varten tuotetut koulutusmateriaalit julkaistaan projektin verkkosivuilla, joten aiheeseen on mahdollista perehtyä myös etäopiskeluna. Mielenterveyskuntoutujat toimivat projektissa kokemusasiantuntijoina. He ottavat osaa koulutuksen ja koulutusmateriaalien suunnitteluun ja kurssien järjestämiseen.

EMPAD-projekti parantaa yhteisöpohjaisen kuntoutuksen laatua tarjoamalla täydennyskoulutusmahdollisuuksia mielenterveysalan ja aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Pitkällä tähtäimellä projekti edistää yhteisöpohjaisen kuntoutuksen ja klubitalotoiminnan leviämistä Euroopassa uusille alueille ja uusiin maihin. Se parantaa mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua elinikäiseen oppimiseen ja yhteiskuntaan.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia