EMPAD-projektet har framgångsrikt avslutats

EMPAD-projektet avslutades officiellt den 31 oktober 2012. Under projektets gång utvecklades en EMPAD-utbildning. Syftet med EMPAD-utbildningen är att främja den professionella kompetensen hos personer som arbetar med personer med psykiska sjukdomar och att sprida kunskap om rehabilitering grundad på gemenskap samt stödd sysselsättning, utbildning och social integration för människor med psykiska problem. Under 2013 kommer tre kurser att genomföras på följande klubbhus:

• Fountain House Stockholm, Stockholm 13/5–17/5.2013
• Clubhaus Schwalbennest och Clubhaus Giesing, München, Tyskland 24/6–28/6.2013
• Clubhouse De Waterheuvel, Amsterdam, Nederländerna 7/10 – 11/10 2013

EMPAD 2010-2012 videos

Rapporten Vägar till återhämtning har publicerats

Ett av de viktigaste resultaten för EMPAD-kursen var publiceringen av rapporten "Vägar till återhämtning - Klubbhusmodellen och rehabilitering grundad på gemenskap som verktyg för att reformera den psykiska hälsovården" från Esko Hänninen, expert inom psykisk hälsa. Korta sammanfattningar av rapporten finns nu på finska, svenska, holländska, tyska, rumänska, spanska, italienska och franska.

THL, som samordnat projektet, vill uppmärksamma och tacka alla inblandade för ett gott samarbete. Vi uppmuntrar alla som är intresserade av klubbhusmodellen att delta i de kommande EMPAD-utbildningarna.

 

För mer information om resultaten av EMPAD-projektet, kontakta projektledare Ville Grönberg på adressen ville.gronberg(at)thl.fi.

För mer information om kommande kurser, kontakta följande kontaktpersoner på de aktuella klubbhusen:

• München: Vera Hahn på adressen vera.hahn(at)paritaet-bayern.de
• Stockholm: Gunilla Byström på adressen gunilla.bystrom(at)Fountain House.se
• Amsterdam: Lina Berger på adressen l.berger(at)waterheuvel.nl

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia

EMPAD project 2010-2012
 
×